صفحه اصلی > بیانیه ها : بیانیه شماره ۱۰

بیانیه شماره ۱۰

بیانیه شماره ۱۰

جمعیت رزمندگان مدافع انقلاب اسلامی

بسمه تعالی

السلام علیکم یا خاصه اولیا الله

برادران و خواهران گرامی، پیشکسوتان انقلاب و دفاع مقدس؛

بعد از اقدامات سبوعانه دشمنان انقلاب اسلامی در ماههای اخیر و بمیدان آوردن کلیه توان و نیروهای

شبکه ای خود در داخل و گسیل عناصر خود فروخته در خارج ؛ نتوانستند عزم و اراده ملت ریشه دار و متدین ایران اسلامی را بشکنند و تحت تاثیر فضای پوچ و تو خالی خود در آورند، لذا جنگ ترکیبی آنها با راه پیمایی کوبنده دهها میلیونی مردم اصیل ایران در ۲۲ بهمن خنثی شد و به دیوار سنگین و پولادین ایران اسلامی خورده و ناکام و سر خورده شده اند.

اما ظاهرا عناصر و تفاله های آنها در داخل که در مقابل مردم بصیر و انقلابی ایران کم آورده اند و تلاش دارند با فرا فکنی و اتهام زنی و تخریب جریان انقلابی مردم در صحنه را با انگ تند روی و افراطی گری متهم و آنها را به نوعی در افکار عمومی بی اعتبار ساخته و با اقدامات منافقانه و التقاطی خود و با استفاده از روزی نامه های شبکه ای و عناصر مخرب خود، اختلاف و دو دستگی را در جامعه  دامن بزنند. اوج این حرکت تخریبی موجودات فوق الذکر در فضای رابطه ای ایران – عربستان، جنگ روسیه-اوکراین، نوسان ارزش پول ملی، اقدامات رو به پیشرفت کشور، برجام و …مشخص و نوع نگاه منافقانه ایشان و موج سواری از فضای اختلافی فوق به عیان بر مردم فهیم و بصیر ایران اسلامی مشهود است.

از شما برادران و خواهران حاظر در صحنه در خواست داریم ضمن آگاه سازی مردم عزیز و روشن سازی اقدامات تخریبی و منافقانه این عناصر معلوم الحال، اقدامات جهاد گونه و تبیینی خود در عرصه های فضای عمومی و مجازی و در اجتماعات عمومی مردم، شفاف سازی کنید و با اتحاد و انسجام حول محور “ولایت” مشتی کوبنده بر دهان مخالفان و معاندان نظام ایران اسلامی چه در داخل (بویژه افساد طلبانی که چهل سال نان این نظام را خورده و اکنون با نزدیک شدن به فصل انتخابات لگد پرانی میکنند) و چه در خارج که زیر پر وبال اجنبی به خباثت مشغولند، وارد و بار دیگر این ترفندهای جدید دشمن را خنثی نمائید.

بار دیگر با مروری بر اقدامات سبوعانه دشمن در یکسال اخیر و تاب آوری جانانه ایرانیان عزیز و اصیل در این عرصه، مراتب تقدیر خود را از این آگاهی بخشی و بصیرت افزایی انقلابی اعلام داشته و برای سال جدید آرزوی خیر و برکت و موفقیت شما در عرصه های انقلابی و اجرایی را داریم .

 

جمعیت رزمندگان مدافع انقلاب اسلامی

کمیته سیاسی / ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

 

دیدگاهتان را بنویسید