سلام و با احترام

لطفا اگر هر  گونه سوال ، پیشنهاد ، ایده و یا نظراتی

برای جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی دارید

در این فرم درج نمایید

در صورتی که مشخصات خود را کامل اعلام نمایید

پاسخ به شما منتقل خواهد شد .

 

لینک فرم ارائه نظرات         B2n.ir/Jrmee_nazar