کانال شماره ۱ جمعیت رزمندگان مدافع انقلاب اسلامی - هيئت مؤسسان (ایتا)