صفحه اصلی > اخبار داخلی و پست مهم و مناسبتی : وصیت ماندگار سید..

وصیت ماندگار سید..

فراز پایانی وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی(ره):

با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضميری اميدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوی جايگاه ابدی سفر مي‌كنم. و به دعای خير شما احتياج مبرم دارم. و از خدای رحمان و رحيم می‌خواهم كه عذرم را در كوتاهی خدمت و قصور و تقصير بپذيرد.

و از ملت اميدوارم كه عذرم را در كوتاهی ها و قصور و تقصيرها بپذيرند. و با قدرت و تصميم اراده به پيش روند و بدانند كه با رفتن يك خدمتگزار در سدّ آهنين ملت خللي حاصل نخواهد شد كه خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند، و الله نگهدار اين ملت و مظلومان جهان است

دیدگاهتان را بنویسید