🇮🇷⚘🇮🇷🔺️🔺️ #ج_رزما نماینده پابرهنگان حاشیه نشین

💢دکتر عبدالحسین الله کرم دبیر کل جمعیت رزما ، در همایش ائتلاف امنا در چهارشنبه مورخ چهارشنبه ۹ اسفند در سالن شهدای افراسیابی رزما را نماینده پابرهنگان حاشیه نشین نامید وی در ادامه دلایل خودرا به شرح زیر آورد :

🔹️۱- در دهه اول انقلاب رقابت واقعی بین جریان انقلابی با دفاع از پابرهنگان وکوخ نشینان ولایتمدار و عدالت خواه ، با نماد حضور وجانفشانی در دفاع مقدس در مقابل طبقه مرفه باحمایت از اقتصاد بازار نامید .
🔹️۲- این رقابت در دهه دوم تغییر کرد وجریان تکنوکرات غربگرای دولت رفسنجانی با پذیرش تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول(حذف یارانه و خصوصی سازی غربی اقتصاد) ، جریان انقلابی را به محاق فرو برد.
🔹️۳- جریان تکنوکرات غربگرا با تداوم نفوذ در دولتهای دهه سوم وچهارم انقلاب، جریان انقلابی را کاملا به حاشیه راند و رقابتی غیر واقعی بین اصولگرایان طرفدار جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان غربگرای طرفدار جمهوری غربی گسترش داد.
🔹️۴- دراین میان جریان انقلابی بالاجبار رای خود را به اصولگرایان می داد گرچه تفاوت آشکاری به جز نوع شکلی جمهوری بین آن دو وجود نداشت.
۵- اکنون رقابت غیرواقعی بین اصولگرایان با تکنوکراتها واصلاح طلبان غربگرا با چهار اشباه بارز وغیرقابل اغماض جریان تکنوکرات واصلاح طلب غربگرادر شناخت نظام سلطه به پایان رسیده و بسترساز بازگشت جریان انقلابی شده است.
۶- اشتباه بارز اول در دولت رفسنجانی با پذیرش تعدیل اقتصادی و تنش زدایی با آمریکا صورت گرفته بود که با طرح مهار ایران وعراق توسط آمریکا به منظور حمله به عراق قرار گرفت
۷- اشتباه دوم در دولت خاتمی شد ، گرچه دولت خاتمی ،دهن کجی شدید آمریکا در شکست تنش زدایی رفسنجانی را مشاهده کرده بود اما در دهه دوم انقلاب به حمایت از آمریکا در تصرف افغانستان تن داد اما غرب بی توجه به طرح گفتگوی تمدنها که گام دوم تنش زدایی باآمریکا بود ایران را محور شیطان نامید تا پس ازتصرف افغانستان وعراق به ایران محاصره شده حمله کند.
۸ – اشتباه سوم بازی در پازل انقلاب رنگی آمریکا در انتخابات ۱۳۸۸ بود بطوریکه حضور۸۶درصدی مردم در انتخابات را به ضد خودش تبدیل کرد.

۹ – اشتباه چهارم در دولت روحانی با امضای برجام رخ داد که باخروج آمریکا منجر به دو برابر شدن تحریمها و بسترساز سه فتنه دی ۹۶ ،آبان ۹۸ و پاییز۱۴۰۱ گردید. این در حالی است که دولت روحانی خواستار تداوم برجام با دولت بایدن می باشد که نشان از ناتوانی در شناخت نظام سلطه است.
۱۰- الله کرم در پایان اظهار داشت گرچه عدم شرکت اصلاح طلبان غربگرا در انتخابات برای تشدید کاهش انتخابات به منظور دست یافتن آنها به حضور جدی در صندلی داغ ریاست جمهوری۱۴۰۴ میداند اما این عدم مشارکت غربگرایان را همچنان بازی در پازل غرب دانسته وآنرا فرصتی برای حضور رزما بعنوان نماینده پابرهنگان وحاشیه نشینان به صحنه سیاسی و ایجاد رقابت واقعی بین پابرهنگان و مرفهین است.🇮🇷

#ج_رزما

 

دیدگاهتان را بنویسید