عضو شورای مرکزی خانه ایثارگران استان تهران :
شهادت سردار سلیمانی یک حادثه بزرگ تاریخی است که به عنوان یک نقطه روشن در تاریخ ثبت شده است
دکتر جواد فتوحی استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی خانه ایثارگران استان تهران در همایش یادواره شهید سلیمانی گفت : حاج قاسم، مالک اشتر زمانه، شهید القدس و سرباز ولایت به معنای واقعی کلمه بود که در صحنه های مختلف کشور، مقتدرانه و بی ریا حضور فعال داشت.