صفحه اصلی > بیانیه ها : نامه ای به رئیس جمهور

نامه ای به رئیس جمهور

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

در آستانه طلوع فجری دیگر در ایران اسلامی قرار داریم، فجری که انفجار نور بود و انقلابی رخ داد که با رهبری داهیانه امام خمینی رضوان الله علیه اقصا نقاط عرصه گیتی را در نوردیده و در هم آمیختگی با دلها و قلبها، آرمانها و ارزشهای والا و متعالی جمهوری اسلامی را در معرض دید جهانیان قرار داده و چالشی جدی برای دشمنان ایران ایجاد کرده و می رود که در آینده هویت و موجودیت قدرتها بزرگ، خاصه آمریکا را تهدید جدی نماید.

برادر گرامی و ارجمند؛

اقتدار روز افزون جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف، خاصه تکنولوژیکی؛ حساسیتهای قدرتهای صنعتی را بر انگیخته و در این میان آمریکا و اذناب غربی اش که موجودیت جمهوری اسلامی ایران را نمی پذیرفتند، در مواجه با این اقتدار روز افزون اقدام به طراحی سناریوهای مقابله ای نمودند که کاربست تهاجمهایی از جنس فرهنگی، اقتصادی، نظامی – امنیتی در قالب برخورد چند سطحی و چند وجهی را در سالهای قبل شاهد بودیم.

عدم تفوق در این عرصه ها دشمن را بر آن داشت تا با انسجامی از بازیگران همسوی با خود در سطح بین المللی ناکامیها در فتنه ها و تحریمها را با تهاجمی همه جانبه و در قالب برخورد ترکیبی ویژه کلید بزند. امواج تهاجمات و دامنه وشدت این برخوردها که پس از توافق نامه برجام علیه ایران اسلامی صورت گرفته کم نیست؛ جمهوری اسلامی نیزبه فراخور نظام اجرایی مستقر، واکنشها و عکس العملهای متفاوتی از خود بروز داده است.

برخوردهای انفعالی دولتهای قبل که بر تعامل سازنده با دنیا اعتقاد داشتند، علاوه بر هدر دادن زمان و اعتماد بی جا به دشمنان غربی، فضایی را در ابعاد اقتصادی در داخل رقم زد که شاهد نوعی فشار در این عرصه و گسل اقتصادی هستیم و این گسل مردم را در داخل بشدت ناراحت و نگران کرده است.

تصمیم اخیر آمریکا و غرب و اعوان و انصار آنها در ماههای اخیر نشان میدهد که دشمنان با انجام محاسباتی عمیق، قصد و نیت خود را در این روزها در قالب جنگ ترکیبی دیگری را در حال اجرایی کردن هستند.

سئوال مهم و اساسی این است که علیرغم تهاجمات همه جانبه دشمنان قسم خورده ایران اسلامی و اقدامات نظری و عملی آنان در  داخل و خارج، چرا نظام اجرایی کشور در دولت سیزدهم در سطوح مختلف, خاصه وزارت امور خارجه نگاه انقلابی و رویکردی آرمانی (در شان انقلاب) را دنبال نمیکند ومتاسفانه روش منفعلانه و روزمرگی و سیاست دفع الوقت دولتهای قبل را دنبال می نماید؟

–  چرا در طول این سالیان که برجام با خسارات محض آن به تصویب نظام رسیده، هنوز اقدام و تصمیم قاطع در دولت فخیمه آقای رئیسی عزیز نسبت به آن اتخاذ نمیگردد؟

–  چرا دولتهای زیاده خواه اروپایی و آمریکا که به تعهدات خود در برجام عمل نکرده اند، وقیحانه و حق بجانب ایران را در ابعاد مختلف و در مقاطع جنگ ترکیبی خود تحت فشار قرار می دهند و این در حالیست که وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی قاطعانه برخوردی در شان نظام نمی کند؟

–  چرا در هجمه همه جانبه اروپا به سپاه پاسداران عزیز و تشدید تحریم این ارگان انقلابی، وزارت امور خارجه ما در برخوردی قاطع و انجام عمل متقابل و پشیمان کننده با آنان سنگ تمام نمیگذارد؟

–  چرا در دستکیری شهروندان ایران در خارج از کشور، قرآن سوزی، حمله به سفارتخانه ها، برگذاری همایشهای ضد انقلابی و ضد ایرانی در شهرهای اروپایی و با حمایت کشورهای میزبان، دادن اقامت به ضد انقلاب متهتک و عقبه به دشمنان ایران (گروهکها) و … دستگاه دیپلماسی و نظام اجرایی برخورد انقلابی ندارد؟

شعار برادر عزیز و بزرگوارآقای رئیسی، شعار دولت انقلابی و عدالت طلب و تحول خواه بوده است؛ لذا از آن دولت محترم تقاضا داریم در یک حرکت یکپارچه و منسجم، برخوردی انقلابی، قاطع، مبتکرانه، و عزت مندانه از خود نشان دهد تا ضمن مرعوب کردن دشمنان، اقتدار روز افزون ایران قوی را به نمایش بگذارد.

موفقیت و پیروزی هر چه بیشتر دولت محترم و ایران انقلابی را در این عرصه ها از خداوند متعال مسئلت داریم.

جمعیت پیشکسوتان دفاع مقدس

 

دیدگاهتان را بنویسید